Mission Statement | The Salvation Army

You are here

Mission Statement

The Salvation Army flag

International Mission Statement of The Salvation Army

The Salvation Army, an international movement, is an evangelical part of the universal Christian Church. Its message is based on the Bible. Its ministry is motivated by love for God. Its mission is to preach the gospel of Jesus Christ and meet human needs in his name without discrimination.

Mission Statement of The Salvation Army New Zealand, Fiji, Tonga and Samoa Territory

The Salvation Army is an international movement and an evangelical branch of the Christian Church, which expresses its ministry through a balance of spiritual and social programmes. In its founding it was mobilised by God, and in its continuance is totally dependent on God for the power to fulfil its calling. Everything it does is as an offering to the glory of God and for the worship and adoration of God's name.

The mission of The Salvation Army in New Zealand, Fiji, Tonga and Samoa is:

  • Caring for people: Salvationists follow the example of Jesus by identifying with the needy, standing alongside them and caring for people in all situations.
  • Transforming lives: Salvationists believe that God can transform people and that the resulting wholeness is experienced through belief in Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. This transformation is evidenced in discipleship and commitment.
  • Reforming society: Salvationists seek to express the love and power of God in the community. This calls for the challenging of manifestations of evil, injustice and oppression, and for steps aimed at their elimination.

Brief Mission Statement

Caring for people, transforming lives and reforming society through God in Christ by the Holy Spirit's power.


Te Ope Whakaora Te Kawenga Wairua

He rōpū ao-whānui Te Ope Whakaora, ā, he wehenga piri ki te Rongopai nō te hāhi Karaitiana nui tonu, e whakaahua nei i tōna kawenga wairua mā te tūtika o ōna kaupapa wairua, kaupapa kikokiko, āwhina tangata hoki. Nā Te Atua anō Te Ope Whakaora i whakarewa i te tīmatanga,  ā, ko Te Atua anō kei te kōkiri tonu i te ope, me te homai i te kaha e tutuki ai āna kawenga.  Kotahi anō te heipūtanga o ngā mahi a Te Ope, ko te korōria o Te Atua, ā, hei whakanui, hei whakatairanga anake āna mahi i te ingoa o Te Atua.

Ko te kawenga o Te Ope Whakaora o Aotearoa, Whītī, Tonga & Hāmoa, he:

  • Tiaki i te tangata: Ka whai ngā mema o Te Ope Whakaora i te tauira nā Ihu anō i whakaahua, o te tū ngātahi me te rawakore, me te tiaki i te tangata ahakoa ko wai, i ngā āhuatanga noho katoa.
  • Te huri i te noho o te tangata i te ao: E whakapono ana ngā mema o Te Ope Whakaora ka taea e Te Atua te huri te tangata hei tangata hōu, ā, ka tūponotia taua tū toiora mā te whakapono ki a Ihu Karaiti me te hihiri o te Wairua Tapu. Ka puta ngā tohu o tēnei huringa i te tāpapa hei ākonga me te ngākau tapatahi.
  • Te Whakatikatika i tō tātou ao tangata: Ko tā ngā mema o Te Ope he whakaahua i te aroha me te kaha o te Atua i te hapori. Hei wāhanga o tēnei kaupapa me wero i te kino ina whakatata mai, waihoki te korenga e tika, me te tāmi tangata, ā, me hanga kaupapa hei whakakāhore rawa i ēnei mea katoa.